Αχυράνθρωποι σαν υπουργοί, αχυράνθρωποι και σε ανώτερα αξιώματα