Το θρησκευτικό συναίσθημα στην χώρα μας δείχνει να έχει πτωτικές τάσεις σε αντίθεση με τον υπόλοιπο πλανήτη. Ακολουθεί την γενική απαξίωση των πάντων και το ενδιαφέρον που δείχνουμε μόνο για τον εαυτό μας.