Φωτογράφηση: Madonna με Taylor Swift

Φωτογράφηση: Madonna με Taylor Swift

Φωτογραφίες από τον Kevin Mazur

Madonna And Taylor Swift Become BFFs At The 2015 iHeartRadio Music Awards

Madonna And Taylor Swift Become BFFs At The 2015 iHeartRadio Music Awards

Madonna And Taylor Swift Become BFFs At The 2015 iHeartRadio Music Awards

Madonna And Taylor Swift Become BFFs At The 2015 iHeartRadio Music Awards

Madonna And Taylor Swift Become BFFs At The 2015 iHeartRadio Music Awards

Madonna And Taylor Swift Become BFFs At The 2015 iHeartRadio Music Awards

Madonna And Taylor Swift Become BFFs At The 2015 iHeartRadio Music Awards

Madonna And Taylor Swift Become BFFs At The 2015 iHeartRadio Music Awards