1986 - σπουδαία τραγούδια που άλλαξαν την ροή της μουσικής

The New Style

σαμπλινγκ σε 334 τραγουδια 

Video Url

 

Misunderstanding

σαμπλινγκ σε 298 τραγουδια 

Video Url

 

Just Buggin 

σαμπλινγκ σε 280 τραγουδια 

Video Url

 

Peter Piper 

σαμπλινγκ σε 276 τραγουδια 

Video Url

 

Give It Up Or Turnit A Loose (Remix)

σαμπλινγκ σε 248 τραγουδια 

Video Url

 

Pee Wee 

σαμπλινγκ σε 217 τραγουδια 

Video Url

 

 

 

Drag Rap

σαμπλινγκ σε 204 τραγουδια 

Video Url

 

MC Shan - The Bridge

σαμπλινγκ σε 206 τραγουδια 

Video Url