1985 - σπουδαία τραγούδια που άλλαξαν την ροή της μουσικής

Video Url

 

σαμπλινγκ σε 1.098 τραγουδια 

 

Video Url

 

σαμπλινγκ σε 870 τραγουδια