1982 - σπουδαία τραγούδια που άλλαξαν την ροή της μουσικής

Video Url

 

 

σαμπλινγκ σε 2.654 τραγουδια 

 

Video Url

 

 

σαμπλινγκ σε 428 τραγουδια 

 

 

Video Url

 

σαμπλινγκ σε 349 τραγουδια 

 

Video Url

 

 

σαμπλινγκ σε 323 τραγουδια 

 

 

Video Url

 

σαμπλινγκ σε 310 τραγουδια 

 

Video Url

 

σαμπλινγκ σε 271 τραγουδια 

 

Orch5 Sample

σαμπλινγκ σε 217 τραγουδια 

Video Url