1980 - σπουδαία τραγούδια που άλλαξαν την ροή της μουσικής

σαμπλινγκ σε 320 τραγουδια 

 

Video Url

 

σαμπλινγκ σε 312 τραγουδια 

 

Video Url

 

σαμπλινγκ σε 246 τραγουδια 

Video Url