1970 - σπουδαία τραγούδια που άλλαξαν την ροή της μουσικής

Funky Drummer 

σαμπλινγκ σε 1.785 τραγουδια  

Video Url

 

 

 

Good Old Music

σαμπλινγκ σε 275 τραγουδια 

Video Url

 

Get Up, Get Into It, Get Involved (Stereo Mix)

σαμπλινγκ σε 395 τραγουδια 

Video Url

 

Get up i Feel Like Beig A Sex Machine 

σαμπλινγκ σε 228 τραγουδια 

Video Url

 

Get Me Back on Time, Engine Number 9 (Pt. 1 & Pt. 2)

σαμπλινγκ σε 243 τραγουδια 

Video Url

 

The Grunt (Pts. 1 & 2)

σαμπλινγκ σε 230 τραγουδια 

Video Url