Βραζιλία στα τέλη της δεκαετίας του '60.

 

Rogério Duprat: “Chega de Saudade”

 

 

Gal Costa: “Baby”

 

 

Caetano Veloso: “The Empty Boat”

 

 

Jorge Ben: “País Tropical”

 

 

Gilberto Gil: “Aquele Abraço”

 

 

Os Mutantes: “Rita Lee”

 

 

Os Brazões: “Carolina, Carol Bela”

 

 

Caetano Veloso: “Tropicália”

 

 

Gilberto Gil: “Domingou”

 

 

Tom Zé: “São São Paulo”