10 καλές στιγμές της Tropicalia, πέρασε σχεδόν μισός αιώνας

10 καλές στιγμές της Tropicalia, πέρασε σχεδόν μισός αιώνας

Βραζιλία στα τέλη της δεκαετίας του '60.

Rogério Duprat: “Chega de Saudade”

Gal Costa: “Baby”

Caetano Veloso: “The Empty Boat”

Jorge Ben: “País Tropical”

Gilberto Gil: “Aquele Abraço”

Os Mutantes: “Rita Lee”

Os Brazões: “Carolina, Carol Bela”

Caetano Veloso: “Tropicália”

Gilberto Gil: “Domingou”

Tom Zé: “São São Paulo”