Ανδρέας Εμπειρίκος: «Τοπία βροχερά του φθινοπώρου, με απώλειαν των νηπενθών ανθέων…»

Ανδρέας Εμπειρίκος: «Τοπία βροχερά του φθινοπώρου, με απώλειαν των νηπενθών  ανθέων…»

«Τοπία βροχερά του φθινοπώρου, με απώλειαν των νηπενθών

ανθέων, με ακαριαίας πτώσεις φύλλων, και βαθμιαίαν σβέσιν

των φωνών του υψηλού καλοκαιριού, εις παραλίας και αιγια-

λούς όπου το κύμα, ηπίως επελαύνον, εδρόσιζε τα σώματα

με ιριδίζοντας αφρούς, πριν χαμηλώσει η εποχή πάσης ευθαλασσίας,

πριν πέσει εις την αφάνειαν ο ύψιστος του θέρους μην…»

(Α. Εμπειρίκος, Οκτάνα, Ίκαρος)