Η ωδή στη χαρά από 10000 άτομα

Η ωδή στη χαρά από 10000 άτομα

Γράφτηκε το 1785 από τον ποιητή Friedrich Schiller που είχε γεννηθεί στις 10 Νοεμβρίου 1759, το μελοποίησε ο Beethoven στην 9η συμφωνία του.