Η 9η συμφωνία παρουσιάσθηκε για πρώτη φορά στην Βιέννη 7/5/1824

 

Image result for leonard bernstein