Από το άλμπουμ με τις ερμηνείες της σε βασικά θέματα πιάνου από κινηματογραφικές ταινίες