5/12/1791 πεθαίνει 35 ετών ο Wolfgang Amadeus Mozart