Πολλοί ίσως θα ήθελαν να μπορούσαν να είναι απομονωμένοι στο διάστημα, αν βέβαια υπήρχαν οι προϋποθέσεις ζωής..