Από τα κομμάτια που έπαξε σε DJ Set O Thom Yorke στην Ιαπωνία, είναι από το 1944