Εμπνευσμένο από το ποίημα The Night Call (W.H. Auden)