ΕΥΡΩΕΓΓΥΗΤΙΚΗ SURETY BOND: Άμεση έκδοση εγγυητικών επιστολών με την αξιοπιστία της ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, με το νέο ασφαλιστικό προϊόν ΕΥΡΩΕΓΓΥΗΤΙΚΗ SURETY BOND παρέχει εγγυητικές επιστολές με ταχύτητα και ευελιξία στη λήψη αποφάσεων και την εξυπηρέτηση των πελατών, πολύ γρήγορες και απλοποιημένες διαδικασίες έκδοσης που ολοκληρώνονται σε λίγες μόνο μέρες, προσφέροντας χωρίς καθυστερήσεις τη βέλτιστη δυνατή επιλογή σε κάθε επιχείρηση.

Πρόκειται για ένα προϊόν που καλύπτει τα εξής είδη εγγυητικών επιστολών:
1) Συμμετοχής,
2) Καλής Εκτέλεσης,
3) Ανάληψης Προκαταβολών,
4) Καλής Πληρωμής,
5) Τουριστικών Γραφείων και
ενισχύει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων καθώς το κόστος της έκδοσης της εγγυητικής επιστολής καταχωρείται ως έξοδο και δεν επιβαρύνει την καθαρή θέση της εταιρείας.

Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ τιμολογεί με βάση την αξιολόγηση της οικονομικής επιφάνειας εκάστου πελάτη σε συνδυασμό με την επάρκεια των εξασφαλίσεων που παρέχονται, παρέχοντας στις φερέγγυες επιχειρήσεις μία εναλλακτική πηγή εγγυοδοσίας.

 

Το προϊόν ΕΥΡΩΕΓΓΥΗΤΙΚΗ SURETY BOND είναι η πλέον ενδεδειγμένη λύση για την οικονομική διασφάλιση των συναλλαγών των επιχειρήσεων με τον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα και μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες των επιχειρήσεων, από κάθε κλάδο οικονομικής δραστηριότητας όπως: εταιρείες Πληροφορικής, Εκπαίδευσης, Συμβουλευτικές και Διαφημιστικές εταιρείες, Κατασκευαστικές και Τεχνικές εταιρείες, εταιρείες Ενέργειας και Τουριστικές Επιχειρήσεις, εταιρείες Αναλωσίμων – Catering, εταιρείες Καθαρισμού καθώς και εμπορικές εταιρείες Ηλεκτρικών Συσκευών.

Προνομιακό χαρακτηριστικό της ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ είναι και οι συνεργασίες της με Διεθνείς Αντασφαλιστικούς οίκους με βαθμό αξιολόγησης τουλάχιστον Α, οι οποίοι, με το υψηλό τους capacity, στηρίζουν το προϊόν και συμμετέχουν στην άμεση κάλυψη των αποζημιώσεων.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, με δείκτη φερεγγυότητας 221,45% κατά την 30/09/2023, κατατάσσεται στις υψηλότερες θέσεις σε δείκτη κάλυψης της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας (SCR ratio) στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά, γεγονός που καταδεικνύει το κύρος και την αξιοπιστία της.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το ΕΥΡΩΕΓΓΥΗΤΙΚΗ SURETY BOND παρακαλούμε επικοινωνήστε με την προϊσταμένη του Κλάδου Εγγυήσεων κ. Ναταλία Καρατζά στα τηλέφωνα 210-3230707 / 211-1803511 ή με email στο Bond_Insurance@Europe-Asfalistiki.gr

Μάθετε περισσότερα εδώ:
https://sales.europe-asfalistiki.gr/promotion/bondinsurance