10 μπλουζίστες με την μεγαλύτερη επιρροή

10 μπλουζίστες με την μεγαλύτερη επιρροή

 

 

1. MUDDY WATERS

 

 

2. B.B. KING

Video Url

 

3. JIMMY REED

 

 

4. ROBERT JOHNSON

 

 

5. HOWLIN' WOLF

 

 

6. LITTLE WALTER

 

 

7. JOHN LEE HOOKER

 

 

8. BESSIE SMITH

 

 

9. ELMORE JAMES

 

 

10. ''BIG BILL' BROONZY