Τραγούδια για το κρύο

Τραγούδια για το κρύο

Ο χειμώνας, όπως όλες οι εποχές εμπνέει όλες τις μορφές της τέχνης και βέβαια το τραγούδι

 

 

 

 

 

 

 

 

https://open.spotify.com/playlist/3FwwwjrU7DhwwaLPM5nz2G