10 τραγούδια για εργασία/ανεργία

10 τραγούδια για εργασία/ανεργία

Ανεργία είναι η κατάσταση ενός ατόμου, που, ενώ είναι ικανό, διαθέσιμο να απασχοληθεί και έχει τα κατάλληλα εφόδια, αδυνατεί να βρει εργασία.

Το εργατικό δυναμικό αποτελείται από όσους έχουν εργασία (απασχολούμενοι) και εκείνους που δεν απασχολούνται (άνεργοι) αλλά έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν και είναι διαθέσιμοι να εργασθούν.

Τα άτομα αυτά συνήθως καταφεύγουν στην αναζήτηση εργασίας με αποστολή του βιογραφικού σημειώματος τους σε εταιρείες κτλ.

Το μη-εργατικό δυναμικό είναι το μέρος του ενήλικου πληθυσμού που ασχολείται με τα οικιακά, είναι συνταξιούχοι, ασθενούν σοβαρά ώστε απέχουν από την εργασία, ή δεν ψάχνουν για εργασία.

Το ποσοστό ανεργίας είναι ο αριθμός των ανέργων διαιρούμενος με το σύνολο του εργατικού δυναμικού.

1. WORKING CLASS HERO - John Lennon

 

 

2. ONE IN TEN - UB 40

 

 

3. BACK IN THE CHAIN GANG - Pretenders

 

 

4. HEAVEN KNOWS I'M MISERABLE NOW - The Smiths

Video Url

5. CAR WASH - Rose Royce

 

 

6. SHE WORKS HARD FOR THE MONEY - Donna Summer

 

 

7. NICE WORK IF YOU CAN GET IT - Billie Holiday

 

 

8. A HARD DAYS NIGHT - The Beatles

 

 

9. 9 TO 5 - Dolly Parton

 

 

10. MORNING TRAIN (9 TO 5) - Sheena Easton

 

 

https://www.popup.gr/