10 αγαπημένα τραγούδια του Dion di Mucci

10 αγαπημένα τραγούδια του Dion di Mucci

1 RUNAROUND SUE

2 THE WANDERER

3 A TEENAGER IN LOVE

https://www.youtube.com/watch?v=o-Xvgv92GBc

4 ABRAHAM, MARTIN AND JOHN

5 RUBY BABY

https://www.youtube.com/watch?v=xRjviO8negQ

6 DRIP DROP

7 DONNA THE PRIMA DONNA

8 LOVERS WHO WANDER

9 LOVE CAME TO ME

https://www.youtube.com/watch?v=lJoCwcVfliM


10 LONELY TEENAGER

https://www.youtube.com/watch?v=A8b8fd6K5PI

Έχει επηρεάσει Bruce Springsteen, Lou Reed, Paul Simon, Billy Joel και έχουν εκδηλώσει την αγάπη τους γι αυτόν οι John Lennon, Bob Dylan, Elvis Presley και βέβαια ο Bruce