11 τραγούδια του Billy Joel

11 τραγούδια του Billy Joel

JUST THE WAY YOU ARE

PIANO MAN

https://www.youtube.com/watch?v=gxEPV4kolz0

YOU MAY BE RIGHT

https://www.youtube.com/watch?v=Jo9t5XK0FhA

ALLENTOWN

https://www.youtube.com/watch?v=BHnJp0oyOxs

SHE'S ALWAYS A WOMAN

https://www.youtube.com/watch?v=D4nQB3V10i8

IT'S STILL ROCK AND ROLL TO ME

https://www.youtube.com/watch?v=5eAQa4MOGkE

MOVIN' OUT- (Anthony's song)

https://www.youtube.com/watch?v=G6J1jgQs1Cg

HONESTY

https://www.youtube.com/watch?v=SuFScoO4tb0

WE DIDN'T START THE FIRE

https://www.youtube.com/watch?v=eFTLKWw542g

UPTOWN GIRL

https://www.youtube.com/watch?v=hCuMWrfXG4E

MY LIFE

https://www.youtube.com/watch?v=h3JFEfdK_Ls