Όταν η Barbra Streisand ερμηνεύει Irving Berlin

Όταν η Barbra Streisand ερμηνεύει Irving Berlin

(11 Μαΐου 1888, - 22 Σεπτεμβρίου 1989)

Από τον Κωστή Δ. Μπίτσιο

1. Supper Time (1964)

2. White Christmas (1967)

3. How About Me(1974)

4. God Bless America (1992)

5. What’ll I Do (2013)

6. How Deep is the Ocean (2014)

7. Anything You Can Do (2016)