11 κιθαρίστες που πέθαναν νέοι

11 κιθαρίστες που πέθαναν νέοι

JIMI HENDRIX - 28

https://www.youtube.com/watch?v=W3JsuWz4xWc

DUANE ALLMAN - 25

https://www.youtube.com/watch?v=QkFOBZRAbMU

RANDY RHOADS - 26

STEVE RAY VAUGHAN - 36

https://www.youtube.com/watch?v=tWLw7nozO_U

RORY GALLAGHER - 47

https://www.youtube.com/watch?v=gyHymAxUVrc

GARY MOORE - 59

https://www.youtube.com/watch?v=4O_YMLDvvnw

KURT COBAIN - 27

https://www.youtube.com/watch?v=vabnZ9-ex7o

DIMEBAGG DARRELL - 38

https://www.youtube.com/watch?v=RVMvART9kb8

CHUCK SCHULDINER - 34

https://www.youtube.com/watch?v=c232h5z6qiI

TOMMY BOLIN - 25

https://www.youtube.com/watch?v=3z8qO5YP8yU

PAUL KOSSOFF - 25

Ελάτε στην παρέα μας