Ιούνιος 1994, τι ακούγαμε

Aaliyah ήταν το 'κάτι 'άλλο', 11 τραγούδια

https://www.youtube.com/watch?v=O8VmoqBz9Vg