Πάντα μαθαίνουμε: 3 δεκαετίες, 3 τραγούδια με ομοιότητες

Πάντα μαθαίνουμε: 3 δεκαετίες, 3 τραγούδια με ομοιότητες

60's SPEEDY GONZALES-Pat Boone

 

 

70's CROCODILE ROCK-Elton John

 

 

80's ΡΙΤΑ ΡΙΤΑΚΙ-Χάρης & Πάνος Κατσιμίχας

 

 

https://www.popup.gr/