Κομμάτι απ' τη ζωή του Γιάννη Πετρίδη τα Rock 80's, Vol. 6

Κομμάτι απ' τη ζωή του Γιάννη Πετρίδη τα Rock 80's, Vol. 6

Κυκλοφόρησε το 1985

The Smiths How Soon Is Now

 

 

Cabaret Voltaire Big Funk

 

 

Jeffrey Lee Pierce Wildweed

 

 

Shriekback Nemesis

 

 

The Dukes Of Stratosphear 25 O'Clock

 

 

Microdisney Microdisney In The World

 

 

Crime & The City Solution The Dangling Man

 

Video Url