10 'παράξενοι' κιθαρίστες

10 'παράξενοι' κιθαρίστες

SYD BARRETT (Pink Floyd)

ROKY ERICKSON

ROY WOOD (Wizard, ELO, Move)

ACE FREHLEY (Kiss)

EURONYMOUS

https://www.youtube.com/watch?v=ljEBf_yG_yY

PETER GREEN (Fleetwood Mac)

https://www.youtube.com/watch?v=hRu7Pt42x6Y

PAUL LEARY

BRYAN GREGORY (The Cramps)

ROBERT QUINNE (RICHARD HELL & The Voidoids)

MARK BOLAN