Μια επιλογή-και άποψη- του Art Rock Hraven

 

1 Like It Is-The Blue Yusef Lateef(1968)

 


2 Love Theme From Spartacus-Eastern Sounds(1964)

 

 

3 Nubian Lady-The Gentle Giant(1972)

 

 

4 Eboness-The Diverse Yusef Lateef(1970)

 

 

5 Revelation-The Centaur and the Phoenix(1960)

 

 

6 In the Evening-Autophysiopsychic Music(1972)

 

 

7 Delilah-Live at Pep's Volume Two(1999)

 

 

8 When a Man Loves a Woman-Suite 16(1970)

 

 

9 Nile Valley Blues-A Flat, G Flat and C(1966)

 

 

           


10 See See Rider-Live at Pep's(1965)