10 συγκροτήματα που μας ζήτησαν το 1980

10 συγκροτήματα που μας ζήτησαν το 1980

Το 1980 με επιστολή του ο ακροατής Σ.Α. μας είχε ζητησει να ακούσει από την εκπομπή 10 συγκροτήματα της εποχής

SPHERICAL OBJECTS

 

 

WIRE

 

 

SLITS

Video Url

 

THE FALL

 

 

THIS HEAT

Video Url

 

PERE UBU

Video Url

 

CRAMPS

 

 

THE POP GROUP

 

 

MONOCHROME SET

 

 

MEKONS