10 Τραγούδια για ''Γιάννηδες''

10 Τραγούδια για ''Γιάννηδες''

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

1. JΟΗΝΝΥ Β GOOD - Chuck Berry

2. JOHNNY GUITAR - Peggy Lee

3. JOHNNY B - Hooters

4. JOHNNY 99 - Bruce Springsteen

5. JOHN I'M ONLY DANCING - David Bowie

6. JOHNNY COME HOME - Five Young Cannibals

7. JOHNNY ANGEL - Shelley Fabares

8. SURABAYA JOHNNY - Lotte Lenya

9. JOHNNY REMEMBER ME - John Leyton

10. JOHNNY IS THE BOY FOR ME - Les Paul and Mary Ford