Σεπτέμβρης 1975

Σεπτέμβρης 1975

FAME-David Bowie

https://www.youtube.com/watch?v=J-_30HA7rec

AT 17-Janis Ian

https://www.youtube.com/watch?v=VMUz2TNMvL0

COULD IT BE MAGIC-Barry Manilow

https://www.youtube.com/watch?v=52-EkZRnG2E

SAILING-Rod Stewart

https://www.youtube.com/watch?v=FOt3oQ_k008

BALLROOM BLITZ-Sweet

https://www.youtube.com/watch?v=LmCIe2VEOtE

SABATO POMERIGGIO-Claudio Baglioni

https://www.youtube.com/watch?v=ngAT4KFYy5E

MOONLIGHTING-Leo Sayer

https://www.youtube.com/watch?v=nT0m5Xr4aXY

DANCE WITH ME-Orleans

https://www.youtube.com/watch?v=_-IXJLgRnvs

THAT'S THE WAY OF THE WORLD-Earth, Wind and Fire

https://www.youtube.com/watch?v=_R2RsP43rmg

I ONLY HAVE EYES FOR YOU-Art Garfunkel

https://www.youtube.com/watch?v=K9C53IEcg_0