Άλλα 10 Ελληνικά συγκροτήματα 60-70

Άλλα 10 Ελληνικά συγκροτήματα 60-70

BLUE BIRDS-Julie

 

 

JUNIORS-Special 65 yanka

Video Url

 

VIKINGS-Francoise

 

 

ΝΟΣΤΡΑΔΑΜΟΣ Δως μου το χέρι σου

 

 

APHRODITE'S CHILD-Rain and tears

Video Url

 

 

ΒΟΡΕΙΟΙ-Το τζίνι

 

 

SOCRATES

 

 

DRAGONS-Express 007

 

 

ΑΓΑΠΑΝΘΟΣ-Αχ βρε Θανάση

 

 

STRANGERS-Δάκρυα