Στα πλαίσια του αφιερώματος για το Σαββατοκύριακο δημοσιεύουμε λίστες από διάφορες πηγές

 

http://www.spin.com/2012/05/spins-100-greatest-guitarists-all-time/