40 τραγούδια του 2013

40 τραγούδια του 2013

https://www.youtube.com/watch?v=MGF1G3ooj-U

28 LOVE ME AGAIN-John Newman

https://www.youtube.com/watch?v=CfihYWRWRTQ

29 MASTER HUNTER-Laura Marling

https://www.youtube.com/watch?v=fO2gm29rI7E

30 VERSACE-Migos Feat. Drake