Πριν τον Ελβις - η προϊστορία του Ροκ εντ Ρολ - η χρονιά του 1940

Junker Blues

Video Url

 

Romance In The Dark (feat. Big Bill Broonzy)

Video Url

 

Step It Up And Go

Video Url

 

1940 HITS ARCHIVE: I Miss You So - The Cats and the Fiddle (their original version)

Video Url

 

 Key to the Highway

Video Url

 

 1940 HITS ARCHIVE: Beat Me Daddy Eight To The Bar (Pts 1 & 2) - Will Bradley (Ray McKinley, vocal)

Video Url

 

 Don't You Lie To Me

 

Early in the Morning (Remastered 2003)

 

Jivin' the Blues (Remastered 2003)

 

 New San Antonio Rose

 

 1st RECORDING OF: Down The Road A Piece - Will Bradley Trio (1940--Ray McKinley & Don Raye, vocal)