Στις Αμερικάνικες αίθουσες βγήκε στις 7 Αυγούστου 2009.