Η αναμενόμενη ταινία του Steven Spielberg με το Tom Sawyer των Rush στο trailer, η υπόθεση εξελίσσεται στο 2044.