addams-family

 

Ξεκίνησε στις 19 Σεπτεμβρίου του 1964, με τους Carolyn Jones, John Astin, Ted Cassidy, Jackie Coogan, Ken Weather wax και Lisa Loring.