Στην Ελλάδα βέβαια την είδαμε αρκετά χρόνια αργότερα.

 

I LOVE LUCY