Η ημέρα αποχώρησης πλησιάζει για τον David Letterman