Σύμφνωνα με το βιβλίο "James Bond's Cuisine: 007's Every Last Meal:" από τον Matt Sherman...

 

Tre Scalini - Ρώμη

 

Tre Scalini Rome

 

 


Giannino - Μιλάνο 

 

4Giannino Milan2

 

 


Casina Valadier - Villa Borghese Ρώμη 

Casina Valadier Villa Borghese Rome James Bond

 

 


Dandolo - Βενετία

 

Dandolo Venice Movies

 

 


Ηotel Cipriani, Oro Restaurant - Βενετία

 

8Hotel Cipriani Oro Restaurant Venice

 

 


Miramonti - Κορτίνα

 

Cortina movie For your Eyes Only 1981

 

 


Westin Palace- Μιλάνο

 

Westin Palace Milan

 

 


Savini - Μιλάνο

 

Savini Milan

 

 


Caffè Florian - Βενετία

 

Caffe Florian

 

 


Cafè Doney Westin Excelsior Hotel - Ρώμη

 

Cafe Doney Westin Excelsior Hotel Rome Risico