77 ετών ο Michael Douglas, 10 ταινίες του

77 ετών ο Michael Douglas, 10 ταινίες του

Romancing the Stone (1984)

Disclosure (1994)

The Jewel of the Nile (1985)

Wall Street (1987)

The Game (1997)

Black Rain (1989)

Basic Instinct (1992)

Fatal Attraction

The War of the Roses (1989)

The American President (1995)