Τα 10 καλύτερα Sci-fi φιλμ εμπνευσμένα από έργα του Χ. Τζ. Γουέλς...

Τα 10 καλύτερα Sci-fi φιλμ εμπνευσμένα από έργα του Χ. Τζ. Γουέλς...

10. The Time Machine - 2002

9. First Men in the Moon - 1964

8. The Man Who Could Work Miracles - 1936

7. The Island of Lost Souls - 1932

6. War of the Worlds - 2005

5. The War of the Worlds - 1953

4. The Passionate Friends - 1948

3. The Invisible Man - 1933

2. Things to Come - 1936

1. The Time Machine - 1960

[via]