17 φιλμ με τον Gary Oldman που αξίζει να δούμε...

17 φιλμ με τον Gary Oldman που αξίζει να δούμε...

Ο Γκάρι Όλντμαν γεννήθηκε στις 21 Μαρτίου του 1958...

Sid And Nancy (1986) σε σκηνοθεσία Alex Cox

Prick Up Your Ears (1987) σε σκηνοθεσία Stephen Frears

Chattahoochie (1989) σε σκηνοθεσία Mick Jackson

Rosencrantz And Guildenstern Are Dead (1990) σε σκηνοθεσία Tom Stoppard

State Of Grace (1990) σε σκηνοθεσία Phil Joanou

JFK (1991) σε σκηνοθεσία Oliver Stone

Dracula (1992) σε σκηνοθεσία Francis Ford Coppola

True Romance (1994) σε σκηνοθεσία Tony Scott

Leon:The Professional (1994) σε σκηνοθεσία Luc Besso

Immortal Beloved (1994) σε σκηνοθεσία Bernard Rose

Nil By Mouth (1997) σε σκηνοθεσία Gary Oldman

The Fifth Element (1997) σε σκηνοθεσία Luc Besson

Harry Potter And The Prisoner Of Azkaban (2004) σε σκηνοθεσία Alfonso Cuaron

The Batman Trilogy (2005, 2007, 2012) σε σκηνοθεσία Christopher Nolan

The Book Of Eli (2010) σε σκηνοθεσία Allen & Albert Hughes

Tinker Tailor Soldier Spy (2011) σε σκηνοθεσία Tomas Alfredeson

Darkest Hour (2017) σε σκηνοθεσία Joe Wright