14 υπέροχα Γαλλικά φιλμ γύρω από εγκλήματα

14 υπέροχα Γαλλικά φιλμ γύρω από εγκλήματα

Jacques Becker

Jules Dassin

Henri-Georges Clouzot

Robert Bresson

Claude Sautet

François Truffaut

Jean-Pierre Melville

Henri Verneuil

Jean Pierre Melville

Jean-Jacques Beineix

Mathieu Kassovitz

Jacques Audiard

Jean-Francois Richet

Jacques Audiard