10 φιλμ της δεκαετίας του '20

10 φιλμ της δεκαετίας του '20

The Cabinet of Dr. Caligari - 1920

The Kid - 1921

Nosferatu: A Symphony of Horror - 1922

Battleship Potemkin - 1925

The Gold Rush - 1925

The General - 1926

The Jazz Singer - 1927

Sunrise: A Song of Two Humans - 1927

Metropolis - 1927

The Passion of Joan of Arc - 1928