Πρώτο το Home στο US Box Office - με $54 εκατομμύρια δολάρια

Πρώτο το Home στο US Box Office - με  $54 εκατομμύρια δολάρια