2717552

 

Νομίζουν ότι το var θα λύσει τα προβλήματα της διαιτησίας, όμως πάλι άνθρωποι κάνουν κουμάντο, το Var δεν μιλάει ΚΖ